Miljøfyrtårn

Miljøfyrtårn har for Espira Litlasund vært et satsningsområde i flere år. Espira har som målsetning at alle barnehagene skal bli miljøfyrtårnsertifiserte, og i mai 2011 ble Espira Litlasund sertifisert.

Ved å bli en miljøfyrtårnbarnehage forplikter vi oss til å jobbe systematisk med arbeidet rundt miljø, derfor var det naturlig for oss å velge miljøfyrtårn som et satsningsområde også i år.

De ansatte skal gi barna kunnskap, holdninger og praktiske ferdigheter knyttet til miljøvern. Barnehagen har etablert en egen miljøgruppe

Den enkelte avdeling har sin representant i miljøgruppa, og denne er således pådriver på sin avdeling. Barnehagen har en egen miljøkontakt (Ruth, styrer i Espira Solkroken) som skal være pådriver og ha oppfølgingsansvar.

Noen av de oppgavene vi gjør knyttet til miljøfyrtårn: Barna tar del i kildesortering. Det utarbeides pedagogiske opplegg med tanke på miljølære. Avdelingene har turdager med fokus på miljø. Rusken aksjoner (fjerne søppel). Vi prioriterer gjenbruk, reparerer leker og materiell. Ansatte har vært på miljøkurs.

 

Personvern og cookies