Barnegrupper

Espira Litlasund er en moderne barnehage med 5 avdelinger, henholdsvis to småbarnsavdelinger, to søskenavdelinger og en ren skolespireavdeling. Barna tilhører sin avdeling med sine faste voksne. Antall barn og voksne varierer fra avdeling til avdeling, men skal til enhver tid ha rett antall voksne i fht antall barn.

I tillegg til de 5 avdelingene har barnehagen to store fellesrom som kan disponeres fritt av avdelingene til enhver tid. Aktiviteter som dans, motorikk, drama, lek og baking er noe av det fellesrommene blir brukt til.

Vi har også et eget spes.ped rom med spill, bøker, snakkepakken, cd spiller, aktivitetskalendere, og andre hjelpemiddel som kan stimulere barn med spes.ped behov. Dette rommet kan brukes fritt av alle når det er ledig.

 

 

Personvern og cookies