Galtavikjå

IMG_1373-webGaltavikjå er den avdelingen du ser nede rett frem i kroken når du kommer inn porten til barnehagen. Vår avdeling er en av barnehagens to småbarnsavdelinger. Vi har barn i alderen 0-3 år.

Omsorg, trygghet og anerkjennende kommunikasjon er tre ting som står sentralt i samhandling med barn, og dette er noe vi inne på Galtavikjå legger stor vekt på.

Vi prøver å legge opp til at barna skal få en opplevelse av medbestemmelse, noe også rammeplanen sier at vi skal legge vekt på i arbeid med barn. Dette er med på å gi barna en følelse av tilhørlighet. Samtidig er rutiner en viktig del for å skape trygget, så det er også viktig at vi har disse faste punktene i barnehagehverdagen vår.

Lek og læring er to ord som hører sammen. Når en jobber sammen med barn er det viktig å se hvor mye de lærer av å leke, De lærer hvordan en samarbeider, de lærer seg grenser om hva som er lov og ikke lov, osv. Samtidig er det viktig å ikke glemme gleden barna har av selve leken. De leker først og fremst fordi det er gøy. Vi legger stor vekt på frilek inne på Galtavikjå, hvor vi voksne befinner oss på gulvet sammen med barna klare for å delta i leken, og til å gi barna omsorg og bekreftelse. Vi leser mye sammen med barna. Vi har en fin variasjon mellom voksenstyrte aktiviteter som f.eks. formingsaktiviteter og samlingsstunder, og frilek.

 

 

Personvern og cookies