Velkommen til oss!

Espira Litlasund er en privat barnehage i Espira Gruppen som er en av landets største barnehagedrivere.Espira Litlasund er en moderne, fleksibel og fremtidsrettet barnehage som åpnet i aug. 2008. Vi har 5 avdelinger med plass til ca.125 barn i aldersgruppen 0-6 år. Disse har fått hvert sitt lokale navn etter alle vikene i området; Kveite-, Kvedna-, Klunger-, Skute- og Galtavikjå. Tomten er stor og lett kupert og har gitt oss et spennende uteområde. Barna har mulighet til en variert lek i et mangfoldig miljø. Nærområdet gir oss anledning til utflukter i skog og mark.

Les mer

Vårt barnesyn

Barn er fylt av fantastiske evner og egenskaper. De søker hele tiden å skape mening i samhandling med omverden. Barna i våre barnehager skal oppleve oss som deltakere i meningsskapingen i et trygt, omsorgsfullt og inspirerende miljø. Vår filosofi...

Les mer

Fysisk aktivitet

Barna i Espira Litlasund er mye ute og vi er glade i å gå på turer i nærmiljøet vårt. Vi legger til rette for små turer og lengre turer tilpasset barnets alder. Barna lærer å ivareta naturen og oppleve den...

Les mer

Miljøfyrtårn

Miljøfyrtårn har for Espira Litlasund vært et satsningsområde i flere år. Espira har som målsetning at alle barnehagene skal bli miljøfyrtårnsertifiserte, og i mai 2011 ble Espira Litlasund sertifisert. Ved å bli en miljøfyrtårnbarnehage forplikter vi oss til å...

Les mer

Fiskesprell

Espira Litlasund er en «Fiskesprell barnehage». Fiskesprell er et samarbeid mellom Helse- og omsorgsdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet og Norges sjømatråd. Gjennom Fiskesprell får ansatte i barnehager råd og tips om hvordan sjømat kan tilberedes og presenteres på barnas premisser....

Les mer

59* N gruppe

Vi har organisert vår egen 59*N gruppe som er aldersbasert for 2010 og 2011 barna. Målet til 59*N er å utvikle glede ved å bruke naturen til utforskning og kroppslige utfordringer. Dette er en dagstur som vi gjennomfører en...

Les mer
Personvern og cookies