Skolespira

Espira har utviklet et unikt konsept for de eldste barna i barnehagen, Skolespira, som har sin forankring i vår filosofi og legger vekt på tverrfaglig prosjektarbeid. Gjennom meningsfylte prosjekter skal skolespirene få et fantastisk siste år i barnehagen. De skal få de beste forutsetningene for livslang læring og oppleve sammenheng i overgangen mellom barnehage og skole.

Skolespirene får utdelt bok, perm, t-skjorte, sekk med diverse innhold og skolespirekort.

Vi har valgt å ha egen skolespireavdeling for de eldste barna, dette for å forberede og sikre barna en god overgang fra barnehage til skole.

For noen barn er overgangen fra barnehage til skole noe stort og skremmende, mens for andre barn skjer det ikke fort nok. Derfor ønsker vi i vår skolespireavdeling å forberede og trygge de som er usikre på skolen, og gi de som er klare for skolen utfordringer og gode opplevelser det siste året i barnehagen.

Vi legger opp til at skolespirene våre skal få opplevelser litt utenom det vanlige det siste barnehageåret, for eksempel 2-3 lengre bussturer i året (Åkrasanden, Ryvarden fyr) besøke Vikingfestivalen, besøksdager til skolene, overnatting i barnehagen etc.

 

Personvern og cookies